gallery/fe4267eb38423b7ca3c315a05cae4646
gallery/shamshidinova-kulyash-nogataevna
gallery/ahmetova
gallery/2p3a6677
gallery/depositphotos_106179324-stock-illustration-newspaper-icon-newspaper-symbol-newspaper
gallery/4564
gallery/elearning
gallery/forum_kaz
gallery/edoc_kaz
gallery/baza_method_kaz
http://orleumo.info/Әдістемелік-құралдар
gallery/00001111
gallery/қо
gallery/bl

Біздің басылымдар

  Құрметті Маңғыстау облысының мұғалімдері!

  Сіздерді 2019 жылы наурыз айына жоспарланған ақылы курстарға шақырамыз!

  Болатын орны: Ақтау қаласы, 26 ш/а, 60-ғимарат, №25, 37, 38 кабинеттер. Әр топқа қажетті тыңдаушы саны -25 адам.  

  1.Тақырыбы: «Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің жаңа формациядағы педагогі», ТжКББ ұйымдарының оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған, қазақ тілінде, 72 сағат, оқу ақысы - 22.288тенге, 04-16 наурыз, курс жетекшісі - Ж.Нығмет.

  2.Тақырыбы: «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында педагогтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту», әр пән мұғалімдеріне арналған, қазақ тілінде, 40 сағат, оқу ақысы - 12.208 тенге, 11-15 наурыз, курс жетекшісі - А.Қабылова.

  3.Тақырыбы: «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың  ғылыми-әдіснамалық негіздері», ББҰ  өзін-өзі тану пәні мұғалімдері, қазақ тілінде, 72 сағат, оқу ақысы - 22.288 тенге, 11-23 наурыз, курс жетекшісі - Р.Нұрова.

  Уважаемые учителя Мангистауской области!

  Приглашаем  ВАС на запланированные платные курсы в марте.

  Место проведения: г.Актау, 26 мкр., 60 здание, каб. №25, 37, 38.

  Нужное количество слушателей в каждой группе – 25 человек.

  1.Тема: «Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің жаңа формациядағы педагогі», (Педагог новой формаций системы ТиПО) для преподавателей и производственных мастеров ТиПО, на казахском языке, 72 часов, стоимость оплаты - 22.288 тенге, 04-16 марта, руководитель курса - Ж.Ныгмет.  

  2.Тема: «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында педагогтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту», (Развитие профессиональные компетентности педагогов в условиях перехода на латинскую графику) для учителей разных дисциплин, на казахском языке, 40 часов, стоимость оплаты - 12.208 тенге, 11-15 марта, руководитель курса - А.Кабылова.  

  3.Тема: «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың  ғылыми-әдіснамалық негіздері», (Научно-методические основы преподавания предмета Самопозние) для учителей по самопознанию образовательных организаций, на казахском языке, 72 часов, стоимость оплаты - 22.288 тенге, 11-23 марта, руководитель курса - Р.Нурова.

  Отдел по связью с общественностью и по издательской работе